Shop By

Shopping Options

Color
 1. BLACK (47)
 2. BLEU (1)
 3. BLUE (7)
 4. BROWN (2)
 5. DARK GREEN (1)
 6. GREEN (5)
 7. GREY (3)
 8. ORANGE (1)
 9. RED (6)
 10. TRANSPARENT (1)
 11. WHITE (9)
 12. YELLOW (8)
Material
Cross Section - CS
 1. 1,30 MM (1)
 2. 1,52 MM (1)
 3. 1,80 MM (1)
 4. 1,90 MM (2)
 5. 10,0 MM (1)
 6. 10,50 MM (1)
 7. 10,60 MM (1)
 8. 10,7 MM (1)
 9. 10,8 MM (1)
 10. 11,5 MM (2)
 11. 12,20 MM (2)
 12. 12,80 MM (1)
 13. 13,0 MM (1)
 14. 13,70 MM (2)
 15. 13,80 MM (1)
 16. 14,40 MM (1)
 17. 18,60 MM (1)
 18. 18,8 MM (1)
 19. 2,0 MM (4)
 20. 2,00 MM (1)
 21. 2,03 MM (1)
 22. 2,1 MM (1)
 23. 2,10 MM (1)
 24. 2,20 MM (3)
 25. 2,39 MM (1)
 26. 2,50 MM (2)
 27. 2,62 MM (1)
 28. 2,65 MM (1)
 29. 2,80 MM (2)
 30. 3,0 MM (1)
 31. 3,00 MM (2)
 32. 3,10 MM (3)
 33. 3,15 MM (1)
 34. 3,20 MM (1)
 35. 3,25 MM (2)
 36. 3,40 MM (2)
 37. 3,45 MM (1)
 38. 3,50 MM (2)
 39. 3,53 MM (3)
 40. 3,6 MM (2)
 41. 3,60 MM (2)
 42. 4,30 MM (2)
 43. 4,70 MM (1)
 44. 4,80 MM (1)
 45. 5,00 MM (1)
 46. 5,10 MM (2)
 47. 5,4 MM (1)
 48. 5,5 MM (1)
 49. 5,6 MM (1)
 50. 5,60 MM (1)
 51. 5,70 MM (2)
 52. 5,80 MM (1)
 53. 6,50 MM (1)
 54. 6,6 MM (1)
 55. 6,7 MM (1)
 56. 6,80 MM (1)
 57. 7,1 MM (1)
 58. 7,10 MM (2)
 59. 7,70 MM (1)
 60. 7,8 MM (1)
 61. 8,1 MM (1)
 62. 8,2 MM (1)
 63. 8,40 MM (1)
 64. 8,45 MM (1)
 65. 8,6 MM (1)
Diameter
 1. 10,00 MM (1)
 2. 10,30 MM (1)
 3. 10,4 MM (2)
 4. 10,8 MM (1)
 5. 10,80 MM (1)
 6. 10,90 MM (1)
 7. 11,00 MM (2)
 8. 11,30 MM (1)
 9. 11,40 MM (1)
 10. 11,50 MM (1)
 11. 11,80 MM (1)
 12. 12,0 MM (2)
 13. 12,00 MM (1)
 14. 12,5 MM (1)
 15. 12,8 MM (1)
 16. 13,0 MM (1)
 17. 13,00 MM (3)
 18. 13,1 MM (2)
 19. 13,10 MM (2)
 20. 13,2 MM (2)
 21. 13,20 MM (3)
 22. 13,50 MM (1)
 23. 13,70 MM (1)
 24. 14,00 MM (1)
 25. 15,0 MM (2)
 26. 15,7 MM (1)
 27. 16,0 MM (1)
 28. 16,00 MM (1)
 29. 19,10 MM (1)
 30. 21,6 MM (1)
 31. 23,20 MM (1)
 32. 4,65 MM (1)
 33. 5,3 MM (1)
 34. 6,0 MM (6)
 35. 6,00 MM (1)
 36. 6,6 MM (1)
 37. 7,80 MM (1)
 38. 9,20 MM (1)
 39. 9,30 MM (2)
 40. 9,50 MM (1)
 41. 9,60 MM (1)
External Measure - EM
 1. 7,80 MM (1)
 2. 8,0 MM (1)
 3. 8,10 MM (1)
Inside Diameter - ID
 1. 1,8 MM (1)
 2. 1,90 MM (1)
 3. 10,0 MM (1)
 4. 10,5 MM (1)
 5. 11,10 MM (1)
 6. 12,00 MM (1)
 7. 12,50 MM (1)
 8. 12,60 MM (1)
 9. 13,0 MM (1)
 10. 13,6 MM (1)
 11. 13,60 MM (1)
 12. 14,60 MM (1)
 13. 16,36 MM (1)
 14. 19,50 MM (1)
 15. 2,0 MM (1)
 16. 2,10 MM (4)
 17. 2,40 MM (1)
 18. 22,10 MM (1)
 19. 3,0 MM (1)
 20. 3,30 MM (1)
 21. 4,0 MM (1)
 22. 4,10 MM (2)
 23. 4,70 MM (1)
 24. 4,80 MM (2)
 25. 5,70 MM (1)
 26. 6,0 MM (2)
 27. 6,10 MM (3)
 28. 6,40 MM (1)
 29. 6,50 MM (1)
 30. 6,6 MM (2)
 31. 6,60 MM (3)
 32. 6,70 MM (1)
 33. 6,95 MM (3)
 34. 7,20 MM (1)
 35. 7,5 MM (1)
 36. 7,50 MM (1)
 37. 7,52 MM (3)
 38. 7,60 MM (1)
 39. 7,8 MM (1)
 40. 7,80 MM (5)
 41. 8,0 MM (1)
 42. 8,00 MM (2)
 43. 8,40 MM (1)
 44. 8,50 MM (5)
 45. 8,8 MM (1)
 46. 9,0 MM (1)
 47. 9,00 MM (1)
 48. 9,1 MM (1)
 49. 9,15 MM (1)
 50. 9,20 MM (1)
 51. 9,50 MM (1)
 52. 9,52 MM (1)
Total Lenght
 1. 12,0 MM (1)
 2. 17,75 MM (1)
Pressure In Bar
Cylinders
 1. 12 (4)
 2. 4 (36)
 3. 6 (3)
 4. 8 (3)
Engine Model
 1. 204PT (1)
 2. 4 STROKE (1)
 3. 5FM (2)
 4. 5FT (4)
 5. 5FV (2)
 6. 5FX (4)
 7. 939B1.000 (2)
 8. 940B2.000 (2)
 9. A20NFT (2)
 10. A20NHT (2)
 11. ARR (2)
 12. AWA (4)
 13. AXU (2)
 14. AXW (4)
 15. AXX (4)
 16. B20NFT (2)
 17. B4164T (2)
 18. B4164T2 (6)
 19. B4164T3 (6)
 20. BAD (2)
 21. BAG (2)
 22. BGP (4)
 23. BLF (2)
 24. BLG (3)
 25. BLP (2)
 26. BLR (4)
 27. BLX (4)
 28. BMY (3)
 29. BPY (4)
 30. BUL (4)
 31. BVY (4)
 32. BWE (4)
 33. BYT (4)
 34. BZB (4)
 35. CABA (4)
 36. CAVB (3)
 37. CAVC (3)
 38. CAVD (1)
 39. CAWB (4)
 40. CAXA (3)
 41. CAXC (3)
 42. CBBB (1)
 43. CBDB (1)
 44. CBLA (3)
 45. CCZC (3)
 46. CDAA (4)
 47. CDCA (1)
 48. CDHB (4)
 49. CDLA (4)
 50. CDLB (4)
 51. CDLH (4)
 52. CDNB (3)
 53. CDNC (3)
 54. CEGA (1)
 55. CFBA (4)
 56. CGM (3)
 57. CHJA (7)
 58. CKMA (3)
 59. CMSA (3)
 60. CNVA (3)
 61. CNWA (4)
 62. COMMON-RAIL PETROL TURBOCHARGED (5)
 63. CPSA (3)
 64. CTHB (3)
 65. CTHC (3)
 66. CTHD (4)
 67. CTKA (1)
 68. CYRB (4)
 69. E60 (2)
 70. E70 (2)
 71. E71 (2)
 72. E82 (2)
 73. E88 (2)
 74. E90 (2)
 75. E92 (2)
 76. E93 (2)
 77. F01 (2)
 78. F02 (2)
 79. F04 (2)
 80. FROM YEAR 2004 (1)
 81. JQD.. (4)
 82. JQGA (2)
 83. JTMA (2)
 84. LHU (2)
 85. MCN.CC (4)
 86. MCY.NA (4)
 87. MCY.NB (4)
 88. N13B16A (2)
 89. N14 (4)
 90. N14B16AB (2)
 91. N14B16C (2)
 92. N18 (4)
 93. N18B16A (6)
 94. N54B30A (2)
 95. N73B68A (4)
 96. OUTBOARD MARINE ENGINE (1)
 97. R55 (4)
 98. R56 (4)
 99. R57 (4)
 100. R58 (4)
 101. R59 (4)
 102. R9DA (1)
 103. TPWA (1)
 104. YUDA (2)
 105. Z20NHH (2)
Voltage
 1. 12V (5)
Injector Reference Nr.
 1. 0261500005 (2)
 2. 0261500006 (2)
 3. 0261500008 (4)
 4. 0261500009 (4)
 5. 0261500011 (4)
 6. 0261500012 (4)
 7. 0261500014 (4)
 8. 0261500015 (4)
 9. 0261500016 (2)
 10. 0261500017 (2)
 11. 0261500020 (4)
 12. 0261500021 (4)
 13. 0261500026 (3)
 14. 0261500027 (3)
 15. 0261500029 (2)
 16. 0261500031 (2)
 17. 0261500037 (3)
 18. 0261500039 (4)
 19. 0261500055 (2)
 20. 0261500057 (4)
 21. 0261500059 (4)
 22. 0261500067 (2)
 23. 0261500068 (2)
 24. 0261500073 (2)
 25. 0261500074 (4)
 26. 0261500076 (4)
 27. 0261500077 (4)
 28. 0261500078 (2)
 29. 0261500080 (3)
 30. 0261500082 (2)
 31. 0261500103 (4)
 32. 0261500109 (1)
 33. 0261500110 (1)
 34. 0261500112 (2)
 35. 0261500117 (1)
 36. 0261500119 (2)
 37. 0261500123 (4)
 38. 0261500132 (4)
 39. 0261500140 (1)
 40. 0261500141 (1)
 41. 0261500147 (1)
 42. 0261500155 (2)
 43. 0261500160 (4)
 44. 0261500162 (3)
 45. 0261500166 (2)
 46. 0261500168 (3)
 47. 0261500170 (4)
 48. 0261500244 (4)
 49. 0261500246 (4)
 50. 0261500276 (2)
 51. 0261500277 (2)
 52. 0261500278 (3)
 53. 0261500279 (3)
 54. 0261500333 (1)
 55. 0261500337 (2)
 56. 026150038 (2)
 57. 0261500394 (4)
 58. 0261500449 (2)
 59. 0261500494 (2)
 60. 0261500585 (4)
 61. 0261500595 (4)
 62. 0261500621 (3)
 63. 036906036 (2)
 64. 03C906036A (2)
 65. 03C906036F (3)
 66. 03C906036J (1)
 67. 03C906036M (3)
 68. 03G130073 (1)
 69. 03G130073G (1)
 70. 0414720401 (1)
 71. 0414720402 (1)
 72. 0414720403 (1)
 73. 0414720404 (1)
 74. 04451101030445110104 (1)
 75. 0445116034 (1)
 76. 06H906036H (4)
 77. 06H906036P (3)
 78. 06H906036Q (4)
 79. 10181010 (1)
 80. 1225303 (4)
 81. 12636111 (2)
 82. 13534548853 (1)
 83. 13537519623 (2)
 84. 13537537317-10 (1)
 85. 13537565137 (1)
 86. 13537565138 (1)
 87. 13537589048 (1)
 88. 13537639990 (1)
 89. 13647512081 (4)
 90. 13647597870 (1)
 91. 13647598785 (2)
 92. 15710-93J00 (1)
 93. 1755981 (4)
 94. 1791524 (2)
 95. 1984.H5 (2)
 96. 5101206 (1)
 97. 5159029 (1)
 98. 805016364901 (3)
 99. 94611012831 (2)
 100. 94811012823 (1)
 101. BB5E9F593BA (1)
 102. BB5Z9F593B (1)
 103. BOSCH (1)
 104. CJ5G-9F593-AA (2)
 105. IHP072M (3)
 106. JDE28235 (1)
 107. LR024998 (1)
Suitable On
 1. AISAN (1)
 2. ALFA ROMEO 159 1.8 TBI 2009-2012 (2)
 3. ALFA ROMEO BRERA 1.8 TBI 2009-2010 (2)
 4. ALFA ROMEO GIULIETTA 1.8 TBI 2012-2013 (2)
 5. AUDI (2)
 6. AUDI 1.4 TFSI 2007-2013 (1)
 7. AUDI A1 1.2 TFSI 2010-2012 (1)
 8. AUDI A1 1.4 TFSI 2010-2011 (1)
 9. AUDI A1 1.4 TFSI 2011-2014 (3)
 10. AUDI A1 2.0 TFSI 2012 (4)
 11. AUDI A3 1.2 TSI 2010-2013 (1)
 12. AUDI A3 1.4 TFSI 2009-2013 (3)
 13. AUDI A3 1.6 FSI 2003-2004 (2)
 14. AUDI A3 1.8 TFSI 2006-2013 (4)
 15. AUDI A3 2.0 FSI 2003-2007 (4)
 16. AUDI A3 2.0 TFSI 2004-2009 (4)
 17. AUDI A3 2.0 TFSI 2007-2008 (4)
 18. AUDI A4 1.8 TFSI 2007-2015 (4)
 19. AUDI A4 2.0 FSI 2001-2003 (4)
 20. AUDI A4 2.0 TFSI 2004-2009 (4)
 21. AUDI A4 2.0 TFSI 2008-2015 (7)
 22. AUDI A4 ALLROAD 2.0 TFSI 2009-2013 (4)
 23. AUDI A5 1.8 TFSI 2007-2011 (4)
 24. AUDI A5 2.0 TFSI 2009-2014 (4)
 25. AUDI A5 2.0 TFSI 2009-2017 (3)
 26. AUDI A6 2.0 TFSI 2005-2011 (4)
 27. AUDI A6 2.0 TFSI 2011-2015 (7)
 28. AUDI A6 2.0 TFSI HYBRID 2011-2015 (3)
 29. AUDI A6 HYBRID 2.0 TFSI 2011-2015 (4)
 30. AUDI A8 2.0 TFSI HYBRID 2012-2015 (3)
 31. AUDI A8 HYBRID 2.0 TFSI 2012-2015 (4)
 32. AUDI Q3 2.0 TFSI 2011-2015 (4)
 33. AUDI Q3 TFSI 2011-2015 (3)
 34. AUDI Q5 HYBRID 2.0 TFSI 2011-2016 (4)
 35. AUDI S3 2.0 TFSI 2006-2013 (4)
 36. AUDI TT 1.8 TFSI 2008-2014 (4)
 37. AUDI TT 2.0 TFSI 2006-2010 (4)
 38. AUDI TT 2.0 TFSI 2008-2014 (4)
 39. AUDI TTS 2.0 TFSI 2008-2015 (4)
 40. AUDI.A2 1.6 FSI 2002-2005 (2)
 41. BMW (1)
 42. BMW 114I 1.6L 2012-2015 (2)
 43. BMW 116I 1.6L 2011-2015 (2)
 44. BMW 118I 1.6L 2011-2016 (2)
 45. BMW 120I 1.6L 2015-2016 (2)
 46. BMW 125I 2.0L 2012-2016 (1)
 47. BMW 135I 3.0L 2008-2011 (2)
 48. BMW 135I 3.0L 2008-2013 (1)
 49. BMW 135I 3.0L 2010-2013 (1)
 50. BMW 316I 1.6L 2012-2015 (2)
 51. BMW 320I 1.6L 2012-2016 (2)
 52. BMW 320I 2.0L 2012 (1)
 53. BMW 335I 3.0L 2007-2011 (2)
 54. BMW 335I 3.0L 2008-2011 (1)
 55. BMW 535I 3.0L 2008-2010 (2)
 56. BMW 650I 4.4L 2011-PRESENT (1)
 57. BMW 740I 3.0L 2008-2015 (1)
 58. BMW 740I 3.0L 2011 (2)
 59. BMW 750I 4.4L 2009-2011 (2)
 60. BMW 750I 4.4L 2009-2015 (1)
 61. BMW 750I ACTIVEHYBRID 4.4L 2011 (2)
 62. BMW 760 LI 6.0L 2002-2008 (4)
 63. BMW 760I 6.0L 2010-2011 (2)
 64. BMW ALPINA 4.4L 2011-2012 (2)
 65. BMW M1 3.0L 2011-2012 (1)
 66. BMW M135I 3.0L 2012-2016 (1)
 67. BMW M235I 3.0L 2014-2016 (1)
 68. BMW X1 2.0L 2011-2015 (1)
 69. BMW X3 2.0L 2011-2017 (1)
 70. BMW X5 3.0L 2010-2018 (1)
 71. BMW X5M 4.4L 2009-2013 (1)
 72. BMW X5M 4.4L 2010-2011 (2)
 73. BMW X6 3.0L 2008-2011 (2)
 74. BMW X6 3.0L 2014 (1)
 75. BMW X6 4.4L 2008-2011 (2)
 76. BMW X6 ACTIVEHYBRID 4.4L 2009-2011 (1)
 77. BMW X6M 4.4L 2008-2014 (1)
 78. BMW Z4 2.0L 2011-2016 (1)
 79. BMW Z4 3.0L 2008-2019 (2)
 80. BMW Z4 3.0L 2009-PRESENT (1)
 81. BOSCH (2)
 82. BOSCH FUEL INJECTOR (25)
 83. BOSCH FUEL INJECTOR GDI (1)
 84. BUICK REGAL 2.0 FFV 2010-2013 (2)
 85. CITROEN (1)
 86. CITROEN C4 1.6 THP 2008-2010 (4)
 87. CITROEN C4 1.6 THP 2008-2012 (4)
 88. CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 THP 2011 (2)
 89. CITROEN C5 1.6 THP 2009-2015 (6)
 90. CITROEN DS3 1.6 THP 2010-2015 (6)
 91. CITROEN DS4 1.6 THP 2011-2015 (2)
 92. CITROEN DS4 1.6 THP 2012-2015 (4)
 93. CITROEN DS5 1.6 THP 2011-2015 (6)
 94. DEKA (2)
 95. DELPHI (2)
 96. DELPHI FUEL INJECTOR (16)
 97. DELPHI FUEL INJECTOR GDI (1)
 98. DELPHI FUEL INJECTOR NO GDI (2)
 99. DENSO (2)
 100. DENSO FUEL INJECTOR (28)
 101. DENSO FUEL INJECTOR NO GDI (1)
 102. FIAT (1)
 103. FORD C-MAX 1.6 ECOBOOST 2010-2015 (6)
 104. FORD EDGE 2.0 ECOBOOST 2011 (1)
 105. FORD EXPLORER 2.0L 2011 (1)
 106. FORD FIESTA 1.6 ECOBOOST 2013-2017 (2)
 107. FORD FOCUS 1.6 ECOBOOST 2011-2014 (4)
 108. FORD FOCUS 1.6 ECOBOOST 2014 (2)
 109. FORD FOCUS 1.6 ECOBOOST FLEXIFUEL 2014 (2)
 110. FORD FOCUS ST 2.0 ECOBOOST 2012-2014 (1)
 111. FORD FUSION 2.0 ECOBOOST 2013 (1)
 112. FORD GALAXY 1.6 ECOBOOST 2010-2014 (6)
 113. FORD GALAXY 2.0 ECOBOOST 2010-2015 (1)
 114. FORD GALAXY 2.0 ECOBOOST SCTI 2010-2014 (2)
 115. FORD KUGA 1.6 ECOBOOST 2012-2016 (2)
 116. FORD MONDEO 1.6 ECOBOOST 2010-2014 (6)
 117. FORD MONDEO 1.8I 2003-2007 (4)
 118. FORD MONDEO 2.0 ECOBOOST 2014 (1)
 119. FORD MONDEO 2.0 ECOBOOST SCTI 2010-2014 (3)
 120. FORD S-MAX 1.6 ECOBOOST 2010-2014 (6)
 121. FORD S-MAX 2.0 ECOBOOST 2010-2014 (2)
 122. FORD S-MAX 2.0 ECOBOOST 2015 (1)
 123. FORD TOURNEO CONNECT 1.6 ECOBOOST 2017 (2)
 124. FORD TRANSIT CONNECT 1.6 ECOBOOST 2017 (2)
 125. GM (1)
 126. HONDA (1)
 127. HONDA FUEL INJECTOR (13)
 128. HONDA FUEL INJECTOR NO GDI (1)
 129. HYUNDAI (1)
 130. IVECO (1)
 131. IVECO EUROCARGO 120E23 6.0L 2000 (1)
 132. JAGUAR XF 2.0 ECOBOOST 2012-2015 (1)
 133. JAGUAR XJ 2.0 ECOBOOST 2012 (1)
 134. JECS (1)
 135. JECS INJECTORS (1)
 136. JOHN COOPER WORKS 1.6L 2008-2012 (2)
 137. JOHN COOPER WORKS 1.6L 2008-2016 (2)
 138. KEHIN (1)
 139. KEHIN FUEL INJECTOR (13)
 140. KEHIN FUEL INJECTOR NO GDI (1)
 141. KIA (2)
 142. LANCIA DELTA 1.8 TBI 2009-2014 (2)
 143. LAND ROVER DISCOVERY SPORT SI4 2.0L 2014 (1)
 144. MAGNETI MARELLI (2)
 145. MAGNETI MARELLI FUEL INJECTOR (2)
 146. MAGNETI MARELLI FUEL INJECTOR NO GDI (2)
 147. MERCEDES (1)
 148. MINI (2)
 149. MINI COOPER ALL4 1.6L 2012-2018 (4)
 150. MINI COOPER ALL4 1.6L 2013-2016 (2)
 151. MINI COOPER S 1.6L 2006-2010 (2)
 152. MINI COOPER S 1.6L 2007-2011 (4)
 153. MINI COOPER S 1.6L 2010-2016 (2)
 154. MINI COOPER S 1.6L 2012-2018 (4)
 155. MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L 2008-2011 (4)
 156. MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L 2012-2018 (4)
 157. MINI COOPER WORKS 1.6L 2007-2013 (4)
 158. MINI COUNTRYMAN S 1.6L 2012-2016 (4)
 159. MINI ROADSTER 1.6L 2012 (4)
 160. MINI ROADSTER S 1.6L 2012-2015 (4)
 161. NISSA FUEL INJECTOR (1)
 162. NISSAN (2)
 163. NISSAN FUEL INJECTOR (19)
 164. NISSAN FUEL INJECTOR NO GDI (1)
 165. OPEL ASTRA 2.0 GTC 2012 (2)
 166. OPEL GT TURBO 2.0L 2007-2009 (2)
 167. OPEL INSIGNA 2.0 GTC 2008-2017 (2)
 168. OPEL INSIGNA TURBO 2.0L 2008-2017 (2)
 169. PEUGEOT (1)
 170. PEUGEOT 207 1.6 THP 2006-2010 (2)
 171. PEUGEOT 207 1.6 THP 2007-2013 (2)
 172. PEUGEOT 207 1.6 TURBO 2006-2012 (4)
 173. PEUGEOT 208 1.6 THP GTI 2012-2015 (2)
 174. PEUGEOT 3008 1.6 THP 2009-2016 (4)
 175. PEUGEOT 3008 1.6 TURBO 2007-2013 (4)
 176. PEUGEOT 308 1.6 THP 2007-2015 (2)
 177. PEUGEOT 308 1.6 THP 2008-2010 (2)
 178. PEUGEOT 308 1.6 TURBO 2007-2013 (4)
 179. PEUGEOT 408 1.6 THP 2012-2015 (2)
 180. PEUGEOT 5008 1.6 THP 2012 (2)
 181. PEUGEOT 508 1.6 TURBO 2007-2013 (4)
 182. PEUGEOT RCZ 1.6 THP 2010-2013 (2)
 183. PEUGEOT RCZ 1.6 TURBO 2007-2013 (4)
 184. PORCHE MACAN 2.0L 2014-2018 (4)
 185. PORSCHE (1)
 186. PORSCHE CAYENNE GTS 3.6L 2016 (2)
 187. PORSCHE CAYENNE S 3.0L 2015-2016 (1)
 188. PORSCHE CAYENNE S 3.6L 2015-2016 (2)
 189. PORSCHE CAYENNE S 4.2L 2016 (1)
 190. PORSCHE CAYENNE S 4.8L 2016 (1)
 191. PORSCHE MACAN S 3.0L 2016 (2)
 192. PORSCHE MACAN TURBO 3.6L 2015-2016 (2)
 193. PORSCHE PANAMERA GTS 3.6L 2010-2016 (1)
 194. RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SI4 2011 (1)
 195. RANGE ROVER FREELANDER 2 2.0 SI4 2014 (1)
 196. RANGE ROVER SPORT 2.0 16V 2016 (1)
 197. ROCHESTER (1)
 198. ROLLS-ROYCE DAWN 6.6L 2015 (1)
 199. ROLLS-ROYCE GHOST 6.6L 2008-2018 (1)
 200. ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.8L 2003-2016 (4)
 201. ROLLS-ROYCE WRAITH 6.6L 2013 (1)
 202. SAAB 9-5 2.0 BIOPOWER 2010-2012 (2)
 203. SAAB 9-5 2.0 T 2010-2012 (2)
 204. SEAT (1)
 205. SEAT ALHAMBRA 1.8 TSI 2012-2015 (4)
 206. SEAT ALHAMBRA 2.0 TSI 2010-2015 (3)
 207. SEAT ALHAMBRA II 1.4 TSI 2010 (1)
 208. SEAT ALTEA 1.2 TSI 2010 (1)
 209. SEAT ALTEA 1.4 TSI 2007 (1)
 210. SEAT ALTEA 1.8 TSI 2009-2015 (4)
 211. SEAT ALTEA 2.0 FSI 2004-2005 (4)
 212. SEAT ALTEA 2.0 TFSI 2006-2009 (4)
 213. SEAT ALTEA FREEBACK 2.0 TSI 2009-2015 (3)
 214. SEAT ALTEA XL 1.2 TSI 2010 (1)
 215. SEAT ALTEA XL 1.4 TSI 2007 (1)
 216. SEAT ALTEA XL 2.0 FSI 2006-2009 (4)
 217. SEAT EXEO 1.8 TSI 2010-2013 (4)
 218. SEAT EXEO 2.0 TSI 2009-2013 (4)
 219. SEAT EXEO 2.0 TSI 2010-2013 (3)
 220. SEAT EXEO ST 2.0 TSI 2010-2013 (3)
 221. SEAT IBIZA IV 1.2 TSI 2012 (1)
 222. SEAT IBIZA IV 1.4 TSI 2009 (1)
 223. SEAT LEON 1.8 TSI 2009-2012 (4)
 224. SEAT LEON 2.0 FSI 2005-2009 (4)
 225. SEAT LEON 2.0 TFSI 2009-2012 (3)
 226. SEAT LEON II 1.2 TSI 2010-2012 (1)
 227. SEAT LEON II 1.4 TSI 2007-2012 (1)
 228. SEAT TOLEDO 1.8 TSI 2009 (4)
 229. SEAT TOLEDO 2.0 FSI 2004-2009 (4)
 230. SEAT TOLEDO IV 1.2 TSI 2012 (1)
 231. SEAT TOLEDO IV 1.4 TSI 2012 (1)
 232. SIEMENS (2)
 233. SIEMENS FUEL INJECTOR (2)
 234. SIEMENS FUEL INJECTOR NO GDI (2)
 235. SKODA (1)
 236. SKODA FABIA II 1.2 TSI 2010-2014 (1)
 237. SKODA FABIA II 1.4 TSI RS 2010-2014 (1)
 238. SKODA OCTAVIA 1.6 FSI 2004-2008 (2)
 239. SKODA OCTAVIA 1.8 TSI 2007-2008 (4)
 240. SKODA OCTAVIA 2.0 FSI 2004-2005 (4)
 241. SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 2008-2013 (1)
 242. SKODA OCTAVIA II 1.2 TSI 2010-2013 (1)
 243. SKODA OCTAVIA II 1.4 TSI 2008-2013 (1)
 244. SKODA OKTAVIA 2.0 TSI 2008-2013 (3)
 245. SKODA RAPID 1.2 TSI 2012 (1)
 246. SKODA RAPID 1.4 TSI 2012 (1)
 247. SKODA ROOMSTER 1.2 TSI 2010-2015 (1)
 248. SKODA SUPERB 1.8 TSI 2008-2009 (4)
 249. SKODA SUPERB 2.0 TDI 2008-2010 (1)
 250. SKODA SUPERB 2.0 TSI 2010-2015 (7)
 251. SKODA SUPERB II 1.4 TSI 2008-2015 (1)
 252. SKODA YETI 1.2 TSI 2009 (1)
 253. SKODA YETI 1.4 TSI 2010 (1)
 254. SKODA YETI 1.8 TSI 2009-2017 (4)
 255. SKODA YETI 2.0 TDI 2009-2010 (1)
 256. SUZUKI DF 200 HP (1)
 257. SUZUKI DF 225 HP (1)
 258. SUZUKI DF 250 HP (1)
 259. SUZUKI DF 300 HP (1)
 260. VOLKSWAGEN (2)
 261. VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BITDI 2010-2012 (1)
 262. VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TSI 2010-2016 (7)
 263. VOLKSWAGEN ARTEON 2.0 TFSI 2018 (4)
 264. VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI 2011 (1)
 265. VOLKSWAGEN BEETLE 1.4 TFSI 2012-2016 (3)
 266. VOLKSWAGEN BEETLE 1.4 TSI 2011 (1)
 267. VOLKSWAGEN BEETLE 2.0 TSI 2011-2016 (7)
 268. VOLKSWAGEN BORA 1.6 FSI 2001-2005 (2)
 269. VOLKSWAGEN BORA 2.0 TSI 2008-2010 (4)
 270. VOLKSWAGEN CADDY III 1.2 TSI 2010-2015 (1)
 271. VOLKSWAGEN CALIFORNIA T5 2.0 TSI 2015 (7)
 272. VOLKSWAGEN CARAVELLE T5 2.0 TSI 2015 (7)
 273. VOLKSWAGEN CC 1.4 TSI 2011 (1)
 274. VOLKSWAGEN CC 1.8 TSI 2011-2016 (4)
 275. VOLKSWAGEN CC 2.0 TSI 2011-2016 (3)
 276. VOLKSWAGEN CC 2.0I 2010-2019 (3)
 277. VOLKSWAGEN EOS 1.4 TFSI 2006-2016 (3)
 278. VOLKSWAGEN EOS 1.4 TSI 2007-2015 (1)
 279. VOLKSWAGEN EOS 2.0 FSI 2006-2008 (4)
 280. VOLKSWAGEN EOS 2.0 FSI 2007 (7)
 281. VOLKSWAGEN EOS 2.0 TSI 2009-2015 (4)
 282. VOLKSWAGEN EOS 2.0 TSI 2010-2015 (3)
 283. VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 FSI 2001-2006 (2)
 284. VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2 TSI 2009-2013 (1)
 285. VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4 TFSI 206-2013 (3)
 286. VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4 TSI 2007-2013 (1)
 287. VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2.0 FSI 2005 (4)
 288. VOLKSWAGEN GOLF V 1.4 TFSI 2009 (3)
 289. VOLKSWAGEN GOLF V 1.4 TSI 2007-2008 (1)
 290. VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 FSI 2004-2008 (4)
 291. VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 GTI 2004-2009 (4)
 292. VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 GTI 2008 (4)
 293. VOLKSWAGEN GOLF VI 1.2 TSI 2008-2012 (1)
 294. VOLKSWAGEN GOLF VI 1.4 TFSI 2009-2016 (3)
 295. VOLKSWAGEN GOLF VI 1.4 TSI 2008-2012 (1)
 296. VOLKSWAGEN GOLF VI 1.8 TSI 2009-2011 (4)
 297. VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 GTI 2009-2012 (4)
 298. VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 GTI 2009-2014 (3)
 299. VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TSI 2012-2016 (3)
 300. VOLKSWAGEN GOLF VI 2009-2016 (4)
 301. VOLKSWAGEN GOLF VII 2.0 GTI 2016-2017 (4)
 302. VOLKSWAGEN GOLF VII R-LINE 2.0L 2018 (4)
 303. VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TFSI 2006-2017 (3)
 304. VOLKSWAGEN JETTA 2.0 FSI 2005-2008 (4)
 305. VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TSI 2011-2014 (4)
 306. VOLKSWAGEN JETTA V 1.4 TSI 2007-2010 (1)
 307. VOLKSWAGEN JETTA V 2.0 FSI 2006 (4)
 308. VOLKSWAGEN JETTA VI 1.2 TSI 2010 (1)
 309. VOLKSWAGEN JETTA VI 1.4 TSI 2011-2014 (1)
 310. VOLKSWAGEN LUPO 1.4 FSI 2003-2003 (2)
 311. VOLKSWAGEN MULTIVAN T5 2.0 TSI 2015 (4)
 312. VOLKSWAGEN NEW PASSAT 2.0 T 2010-2019 (3)
 313. VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TFSI 2008-2014 (3)
 314. VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TSI 2008-2014 (4)
 315. VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI 2005-2010 (4)
 316. VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI 2005-2008 (4)
 317. VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI 2008-2012 (4)
 318. VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI 2010-2014 (3)
 319. VOLKSWAGEN PASSAT B6 1.4 TSI 2007-2010 (1)
 320. VOLKSWAGEN PASSAT B7 1.4 TSI 2010-2014 (1)
 321. VOLKSWAGEN POLO 1.4 FSI 2001-2006 (2)
 322. VOLKSWAGEN POLO 2.0 WRC 2013-2014 (4)
 323. VOLKSWAGEN POLO V 1.2 TSI 2009-2014 (1)
 324. VOLKSWAGEN POLO V 1.2 TSI 2011-2014 (1)
 325. VOLKSWAGEN POLO V 1.4 GTI 2010 (1)
 326. VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.4 TFSI 2008-2017 (3)
 327. VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TSI 2008-2017 (4)
 328. VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TSI 2014-2017 (3)
 329. VOLKSWAGEN SCIROCCO III 1.4 TSI 2008 (1)
 330. VOLKSWAGEN SCIROCCO R 2.0 TSI 2009-2017 (4)
 331. VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TSI 2010-2015 (7)
 332. VOLKSWAGEN SHARAN II 1.4 TSI 2010 (1)
 333. VOLKSWAGEN TIGUAN 1.8T 2016 (2)
 334. VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2008-2011 (4)
 335. VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2009-2019 (3)
 336. VOLKSWAGEN TIGUAN I 1.4 TSI 2007-2011 (1)
 337. VOLKSWAGEN TOUAREG 2.0 TFSI 2018 (4)
 338. VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TFSI 2007-2015 (3)
 339. VOLKSWAGEN TOURAN 1.8T 2015 (2)
 340. VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 FSI 2003-2007 (4)
 341. VOLKSWAGEN TOURAN I 1.2 TSI 2010-2015 (1)
 342. VOLKSWAGEN TOURAN I 1.4 FSI 2006-2010 (1)
 343. VOLKSWAGEN TOURAN I 1.4 TSI 2009-2010 (1)
 344. VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2.0 TSI 2015 (7)
 345. VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 2.0 TSI 2015 (3)
 346. VOLVO S60 II T3 1.6L 2010-2015 (6)
 347. VOLVO S60 II T4 1.6L 2010-2015 (6)
 348. VOLVO S80 II 2.0T 2010-2016 (1)
 349. VOLVO S80 II T4 1.6L 2010-2016 (2)
 350. VOLVO S80 II T4F 1.6L 2010-2015 (4)
 351. VOLVO S80 II T4F 1.6L 2013-2013 (2)
 352. VOLVO S80 II T5 2010-2013 (1)
 353. VOLVO V40 II T2 1.6L 2012-2015 (2)
 354. VOLVO V60 II T3 1.6L 2010-2015 (2)
 355. VOLVO V60 T3 1.6L 2010-2015 (4)
 356. VOLVO V70 II T4 1.6L 2010-2015 (2)
 357. VOLVO V70 III T4 1.6L 2011-2015 (4)
 358. VOLVO V70 III T5 2010-2014 (1)
 359. WEBER (2)
 360. WEBER FUEL INJECTOR (1)

Petrol Injection,Bi-Fuel and Hybrid Spare Parts

CODE REFERENCES
Spare parts which make part of “STAR” exclusive, though they are not genuine they are interchangeable with genuine ones.Manufacturer’s reference numbers have only an indicative purpose. Any reference to genuine brand (such as DELPHI, BOSCH, DENSO,SIEMENS,CATERPILLAR) is purely practical and for referral use only.DTM Ricambi does not own any property on these trademarks, nor does any other company controlled by DTM RICAMBI.